Diensten


Diensten

GROWTH Health Consultancy levert coachingstrajecten aan medewerkers die beginnende klachten ervaren op het gebied van lichamelijke pijn, spanning en/of stress en leefstijl activering. Onze specialist zal intern op uw bedrijf 1 op 1 consulten bieden waarbij de beginnende klachten worden aangepakt, zodat verergering en eventuele uitval voorkomen kan worden. 


Het traject begint met een intakegesprek van 80 minuten waarbij het gezondheidsprofiel van uw medewerker wordt geschetst. Vervolgens zal het verwachte aantal consulten worden ingeschat variërend tussen de twee en maximaal zes sessies. Daarna vindt er iedere twee weken een consult van 50 minuten plaats om een proces van gedragsverandering de ruimte te bieden


1 op 1 coaching bij:
Pijnklachten

Ziekteverzuim ontstaat in 25% van de gevallen door pijnklachten ergens in het lichaam. Pijn zorgt in veel gevallen voor mentale onrust, een verminderde concentratie en fysieke fitheid. We gaan immers vaak minder bewegen door de pijn. Al deze aspecten hebben een negatieve invloed op de prestaties op de werkvloer… Lees meer


Stressklachten

Werkstress is beroepsziekte nummer één. Volgens recente cijfers van het TNO ervaart maar liefst 1 op de 6 werknemers burn-out klachten. Het is opvallend te noemen dat oorzaken van een burn-out veelal extern worden gezocht… Lees meer


Leefstijl activering

Actieve werknemers zijn alerter en minder vermoeid. Hierdoor presteren ze beter op de werkvloer. Uit een rapport van het RIVM blijken lichamelijk actieve werknemers (werknemers die twee tot drie keer per week matig intensief bewegen) significant minder te verzuimen… Lees meer