Werkwijze

Met wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden werken aan de preventie van ziekteverzuim van uw werknemers.

Het uitgangspunt in het 1 op 1 coachingstraject is uw werknemer zelf en niet allerlei (vaak) veel lastiger te beïnvloeden factoren zoals werkdruk en omgeving. Het traject begint met een intakegesprek waarbij het huidige gezondheidsniveau en de hulpvraag van uw werknemer wordt bepaald. Aan de hand daarvan wordt een inschatting gemaakt voor het aantal consulten. Het aantal consulten kent een maximum van zes. De regie leggen wij in onze trajecten bij de werknemers, omdat zij als enige hun gezondheidstoestand écht kunnen beïnvloeden. Het bevorderen van zelfzorg leidt niet alleen tot een verbeterde gezondheid op korte termijn, maar ook tot behoud van welzijn op lange termijn.

Tijdens de consulten staan zelfstandigheid en het bevorderen van gezondheidsgedrag centraal staan. Concreet kan dit zijn: – Inzicht geven in de lichamelijke werking van pijn en/of stress; – Gedragsverandering in patronen die klachten (kunnen) veroorzaken of verergeren. Denk aan grenshantering of leefstijl activering; – Actieve sessies zoals running therapy of boksen, om de meerwaarde van beweging op de gezondheid en het mentaal welbevinden te ervaren. Denk aan energieker voelen, minder piekeren en toenemend zelfvertrouwen; – Adem- of ontspanningsoefeningen om het lichaamsbewustzijn te bevorderen zodat lichamelijke signalen als spanning en vermoeidheid eerder gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.

Op welke gebieden ondersteunen wij uw werknemers?

Pijnklachten
– Aanhoudende nek-, rug-, of hoofdpijn zonder duidelijke medische oorzaak; – Bewegingsangst vanwege pijn (vb: het vermijden bukken); – Pijnklachten niet kunnen accepteren; – Zorgen maken over de pijnklachten (vb: gedachten als: gaat deze pijn ooit nog weg?).

Leefstijl Activering
– Niet kunnen beginnen met sport; – Snel buiten adem zijn; – Niet fit voelen; – Moeilijk vol kunnen houden van sport.

Stressklachten
– Gejaagd of gespannen voelen; – Piekeren; – Slecht slapen; – Onverwacht heftige emoties; – Gespannen spieren.