1 op 1 coaching bij pijnklachten


  1 op 1 coaching bij pijnklachten

Ziekteverzuim ontstaat in 25% van de gevallen door pijnklachten ergens in het lichaam. Pijn heeft invloed op ons welzijn. Het zorgt in veel gevallen voor mentale onrust en een verminderde concentratie en fysieke fitheid. We gaan immers vaak minder bewegen door de pijn. Al deze aspecten hebben een negatieve invloed op de prestaties op de werkvloer.

Gelukkig weten we tegenwoordig dat de mate van pijn niet gelijk staat aan de hoeveelheid lichamelijke schade. Er zijn tal aan andere factoren die pijn beïnvloeden. Denk aan:

– Belasting: Hoeveel vragen we van ons lichaam?;

– Stress: Langdurige stress leidt in veel gevallen tot hoofd- en/of nekpijn;

 – Emoties: Angst en boosheid zorgen voor een activatie van ons pijnsysteem, met pijn tot gevolg;

– Gedachten: Hoe denken we over de pijn? Als we ons erg zorgen maken over wat we voelen (‘‘ojee, er zit een wervel scheef?!”) dan geeft ook dit vanuit ons brein activatie van ons pijnsysteem.


Afhankelijk van hoe de pijn zich uit is de coach met fysiotherapeutische achtergrond in staat om op een medisch verantwoorde manier in te schatten om wat voor type pijn het gaat. Vaak is een verandering op één van de hierboven beschreven gebieden al doeltreffend genoeg om de pijn te doen verminderen. In sommige gevallen is een medische behandeling gewenst. De coach verwijst uw werknemer in zo’n geval door naar een specialist.Het coachingstraject

Intake | Tijdens het intakegesprek wordt de lichamelijke klacht in kaart gebracht. De aard van de pijn en het beloop wordt nauwkeurig uitgevraagd om hiermee de klacht zo goed mogelijk te detecteren. Er wordt onderzocht wat de oorzaak is van de klacht en wat negatief en positief beïnvloedbare factoren zijn voor herstel. Vervolgens wordt er een realistisch doel gesteld waaraan de komende twee tot zes sessies gewerkt wordt.

Interventie | De interventies zijn sterk afhankelijk van de pijnklacht. Hieronder staan enkele mogelijke kernelementen beschreven van de interventies:
– Pijneducatie: Hierin zal de oorzaak en de beïnvloedbare factoren van de pijn worden uitgelegd. Dit gebeurt met wetenschappelijke kennis die wordt vertaald naar een praktische en begrijpbare uitleg voor de werknemer;
– Vergroten van het lichaamsbewustzijn: Om pijnklachten onder controle te krijgen is het van essentieel belang om bewust te zijn van wat er in ons lichaam gebeurt. Alleen daarmee kunnen we inzicht krijgen wat onze lichamelijke (en mentale) grenzen zijn. Als deze structureel overschreden worden zal er geen herstel plaats vinden en zal de pijn aanwezig blijven. Hier kunnen diverse actieve interventies voor worden ingezet zoals wandelen, hardlopen, mindfulness of ontspanning-en ademhalingstherapie;
– Vergroten van de lichamelijke belastbaarheid: Wanneer ons lichaam fysiek niet in een goede conditie is, is het lichaam laag belastbaar. Hierdoor kunnen bewegingen als bukken, tillen of lang staan snel als pijnlijk worden. Dit kan ondervangen worden door het lichaam fysiek sterker en veerkrachtiger te maken. Er zal dan samen met de werknemer een beweegschema worden opgezet om dit te bereiken. Om te zorgen dat werknemers ook daadwerkelijk (meer) gaan bewegen worden er diverse gedragsverandering-technieken ingezet.


Wilt u meer informatie ontvangen over onze trajecten? Vraag dan onderstaand onze brochure aan en ontvang een uitgewerkt praktijkvoorbeeld.

Contactfomulier